Strona główna Orange.pl

Rekomendowane dla Ciebie

Internet domowy

Wypróbuj 
światłowód

To Ty decydujesz, jak długo będzie trwać umowa

Sprawdź

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 1/2020. Decyzja prawomocna.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 1/2020. Decyzja prawomocna.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji z dnia 3 stycznia 2020 r. nr DOZIK 1/2020 uznał postanowienie wzorca umowy stosowane przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o treści: „Rozszerzenie dostępnych technologii lub zastąpienie dotychczasowej technologii inną, co najmniej równoważną, nie wpływa na zakres praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy” – postanowienie zawarte w następujących wzorcach umów:

 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 21 lipca 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 6 grudnia 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 13 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 23 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 21 lipca 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 19 sierpnia 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 6 grudnia 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 23 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” obowiązującym od 30 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” obowiązującym od 15 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” obowiązującym od 23 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 24 sierpnia 2017 r.),
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 16 marca 2018 r.),
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 21 maja 2018 r.),
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 26 lipca 2018 r.)

za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), co stanowi naruszenie art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, i zakazał ich wykorzystywania.

Postanowienie to jest zatem bezskuteczne wobec konsumentów, co oznacza, że przedsiębiorca nie może się na nie powoływać i kształtować na jego podstawie stosunku umownego z konsumentem.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 1/2020. Decyzja prawomocna.

Na skróty
Orange Polska
© 2020 Orange Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 • Nasz profil na Facebook
 • Nasz profil na Instagram
 • Nasz profil na LinkedIN
 • Nasz profil na YouTube
 • Nasz profil na Twitter